Aktualności

Edukację matematyczną dzieci trzeba widzieć szeroko. Musi ona być połączona z intensywnym rozwojem myślenia, z kształtowaniem odporności emocjonalnej, a najważniejsze są osobiste doświadczenia (przeżycia) dziecka. Stanową one budulec, z którego dziecko tworzy pojęcia i umiejętności.

Zabawy matematyczne nie muszą być nudne, a dziecięca wyobraźnia bywa zdumiewająca.